top of page

Sanne van Es Fotografie Privacy beleid
Sanne van Es Fotografie, gevestigd aan 2651 KA Berkel en Rodenrijs, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sanne van Es Fotografie respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) sinds 25 mei 2018 stelt. Graag informeren wij je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.

 

Persoonsgegevens
Sanne van Es Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, of omdat wij in de toekomst een samenwerking willen aan gaan. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Sanne van Es Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Sanne van Es Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Sanne van Es Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– Om fraude of oplichting te voorkomen.
– Voor marketing- en promotiedoeleinden
– Voor archiefdoeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming
Sanne van Es Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sanne van Es Fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sanne van Es Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In praktijk is dit voor onbepaalde tijd omdat we je bijvoorbeeld graag per e-mail op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt.  Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen meldt het aan: sannevaness@gmail.com

Waar worden deze gegevens opgeslagen?
Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:

– Computer
– Externe harddisk

Daarnaast kunnen gegevens in jouw belang, doorgestuurd worden aan leveranciers of andere betrokken derden zoals:

– Boekhouder, om je een factuur te kunnen sturen
– Leveranciers van albums of wanddecoratie, om je je bestelde producten te kunnen leveren
– Collega’s. Wanneer je hebt gevraagd om een aanbeveling voor een andere fotograaf.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Sanne van Es Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sanne van Es Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sanne van Es Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren en verstrekken deze gegevens niet aan derden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen

.

Google Analytics
Op deze website maken we gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het IP-adres van uw computer overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om Sanne van Es Fotografie rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sanne van Es Fotografie heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar sannevaness@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sanne van Es Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sannevaness@gmail.com

Sanne van Es Fotografie bewaart jouw foto's

Sanne van Es Fotografie bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Sanne van Es Fotografie je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites www.capturethismoment.nl en op Social media kanalen. Wilt u dit niet geef dit dan tijdig aan bij het boeken van een shoot.

bottom of page